Pagina de la Iniciativa Red de Usuarios de AmazonGISnet, creado en 2001 para apoyar a la Gestión Territorial Local de las Nacionalidades Amazónicas del Ecuador.

Shuar / FEPNASHO


Nacionalidad SHUAR

Pueblo Shuar de Orellana (FEPNASHO)

PARROQUIA   COMUNIDADES  POBLACION       OTRA POBLACIÓN
Dayuma            Saar Entsa                  200 - 1.71%           11.695 – 98.29%
Dayuma            Tiwiram                  120 – 1.02%                  98.98%
Dayuma            Sasaim                          60  _ O.51%                  99.49%
Dayuma            San Antonio                  127 _ 1.08%                  98.92%
Dayuma            Nantip                          80 _ 0.68%                  99.32%
Dayuma            San Francisco          30 _ 0.25%                  99.75%
Dayuma            Tiguano                  220 _ 1.88%                  98.12%
Dayuma            Tsakimp                  60 _ 0.51%                  99.49%
Dayuma            Gonzalo Plazarte          61 _ 0.52%                  99.48%
Inés Arango    Kunkuk                          237 _ 3.28%            7.217 _96.72%
Inés Arango    Juwá                          77 _  1.06%                  98.94%
Inés Arango    Iniayua                          20 _  0.27%                  99.73%
Inés Arango   San Carlos                  35 _  0.48%                  99.52%
Inés Arango   Peas                          120 _ 1.66%                  98.34%
Taracoa           Atahualpa                  80 _ 5,04%             1.587 _ 94,96%
Taracoa           San Vicente                  60 _ 3.78%                  96,22%

No comments:

Post a Comment

Nacionalidades Amazónicas del Ecuador